?

Log in

No account? Create an account
Виберить його в президенти! - Ukrainian Nadprof community [entries|archive|friends|userinfo]
Ukrainian Nadprof community

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Виберить його в президенти! [Oct. 15th, 2009|10:05 pm]
Ukrainian Nadprof community

kievnadprof

[kostyazen2]
[Tags|, , , ]
[Current Location |Киев, Украина]

Сашко Положинський, “Виберіть Мене” (Президентом):

Вирішив власне життя привести до ладу -
Буду балотуватися в президентську владу.
А чом би й ні? Кожному дорога відкрита
До, так би мовити, державного корита.


Читати та Завантажити mp3 >>
linkReply